Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 gepubliceerd

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Meerdere uitgaven

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2014 zijn nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave.

Bron: Belastingdienst