Nog strenger toezicht op internationale fiscale structuren in de toekomst?

De Europese Commissie heeft onlangs voorgesteld om vanaf 2019 vergaande meldingsplicht van fiscale en juridische structuren in te voeren voor financiële tussenpersonen, waaronder belastingadviseurs en accountants. Dit naar aanleiding van onder meer de Panama Papers onthullingen, waarbij volgens de commissie blijkt dat financiële tussenpersonen een onwenselijke rol kunnen spelen bij belastingontduiking.

Op grond van het voorstel zouden adviseurs verplicht zijn om melding te maken van de in het voorstel aangewezen internationale constructies, zoals benutting van verliezen om de belastinggrondslag te verlagen, het gebruik van bijzondere fiscale gunstregimes of het opzetten van constructies via landen die niet voldoen aan de internationale normen inzake goed bestuur. De meldingsplicht ligt op grond van het voorstel bij de adviseurs zelf en, als deze buiten de EU zijn gevestigd of een geheimhoudingsplicht hebben, bij de ontvangers van de adviezen.

Vanuit de maatschappelijke discussie die zich steeds vaker en feller voordoet als het gaat om internationale structuren en belastingontduiking, is het niet onbegrijpelijk dat de Europese Commissie hiermee komt. Maar voor veel ondernemers en adviseurs is zij geen goed nieuws. Ondernemers, per definitie ondernemend, zoeken creatieve manieren om meer geld in hun onderneming te houden en belastingadviseurs verdienen hun brood met fiscale besparingsstructuren. Een neveneffect van de meldingsplicht zou zijn dat de belastingadviseur en zijn cliënt de huidige informatie- en kennisvoorsprong op de fiscus voor een groot deel zouden kwijtraken. Slimme structuren die de belastingautoriteiten nog niet eens kennen zouden ze netjes gemeld krijgen. Leuker én makkelijker voor de belastingdienst.  

De vraag rijst hoe het fiscale landschap er met de komst van deze wet uit zou zien. Hoe ver kun je dan als adviseur (en klant) gaan als het gaat om fiscale advisering en wat moet je wel en niet melden? Hoe groot is het ‘pak’ risico als de nu al slecht bemande Nederlandse belastingdienst dagelijks nieuwe meldingen van structuren binnen gaat krijgen? Allemaal zaken die mee zouden gaan spelen bij de fiscale advisering in de praktijk.

Dit wetsvoorstel zou dus kunnen uitmonden in uiteindelijk een wet die wellicht maatschappelijk en moreel wenselijke effecten heeft, maar tegelijkertijd een lastiger en uitdagender fiscaal speelveld oplevert voor de ondernemer en zijn adviseur. Fiscaal rumoerige tijden voor de boeg dus.  

Bron: Actuele Artikelen