Premiekorting op de schop

Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat het voor werkgevers goedkoper moet worden om werknemers aan te nemen die het minimumloon verdienen of net iets daarboven. Hoe dit uitgevoerd kan worden is vastgesteld in het wetsvoorstel Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (WTL).

Het wetsvoorstel wordt ook wel Wet Tegemoetkomingen Loondomein genoemd. Het is een nieuwe wet, waarin enkele oude wetgevingen zijn opgenomen. Guido van Ankum, Senior Tax Manager Human Capital bij EY, zegt in het HR-Journaal: ‘We hadden al premiekortingen voor arbeidsongeschikten, langdurig werklozen en ouderen. Die worden op een iets andere manier vormgegeven zodat we allemaal gestructureerd op dezelfde manier gaan werken. Zo’n premiekorting is simpel aan te vragen via de loonaangifte. Aan het eind van het jaar krijg je een mooi bedrag als je daarvoor in aanmerking komt.’

Stimulans van niet-werk naar werk

Het doel van de wet is werkgevers te stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Neem jij als werkgever iemand uit een dergelijke kwetsbare groep aan, en dan hebben we het over werknemers die  het minimumloon verdienen of daar net iets boven zitten, dan krijg je een tegemoetkoming van ongeveer 1 euro per gewerkt uur per medewerker.

Van Ankum benadrukt dat dit voordelig kan uitpakken. ‘Als je veel van dit soort medewerkers hebt, gaat het zeker wel aantikken.’ Hij verwacht dan ook dat veel werkgevers van deze constructie gebruik zullen maken. ‘Er ligt voor de stap van niet werken naar wel werken een grote stimulans voor zowel werkgevers als werknemers om aan de slag te gaan. En dat is precies de bedoeling van de wetgeving.’

Bron: P&O Actueel