Regels waardeoverdracht pensioenaanspraken worden eenvoudiger

In een brief aan de Tweede Kamer geeft staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) aan dat zij van plan is om het huidige systeem van individuele waardeoverdracht van pensioenaanspraken te vereenvoudigen.

Individuele waardeoverdracht

Haar gedachten gaan daarbij uit naar een wijziging van het systeem van individuele waardeoverdracht waarbij niet de pensioenaanspraak wordt overgedragen, maar uitsluitend de waarde van de pensioenvoorziening. Tegelijkertijd wil Klijnsma bezien of het meer automatiseren van het proces van waardeoverdracht mogelijk is, waardoor waardeoverdracht efficiënter kan plaatsvinden.

Ter uitwerking van deze gedachten is wel nog nader onderzoek nodig. Dat onderzoek gaat Klijnsma in nauw overleg met de pensioensector uitvoeren.

Voorjaar 2014

De bewindsvrouw streeft er naar de Kamer in het voorjaar 2014 van de uitkomst van het onderzoek op de hoogte te stellen, evenals van het tijdstip waarop zij de beoogde wetswijziging tot aanpassing van het wettelijk systeem van waardeoverdracht bij de Kamer kan indienen.

De achtergrond van de aangekondigde wetswijziging is dat het bestaande systeem van waardeoverdracht, waarbij de pensioenaanspraken worden overdragen, voor de werknemer niet inzichtelijk is en dat zich bij de uitvoering van waardeoverdrachten problemen voordoen, waarbij de bijbetalingsproblematiek het meest opvallend is.

Download:

“Kamerbrief waardeoverdracht pensioenaanspraken”(PDF)

Bron: Elsevier Fiscaal