Schenken populair door de fiscaal gunstige regeling eigenwoningschenking

Tot en met 31 december 2014 kan de eigenwoningschenking van maximaal 100.000 euro nog belastingvrij nog worden gedaan. Maar nu al is de eigenwoningschenking een doorslaand succes. ‘We zien dat schenken nog nooit zó populair was’, zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen.

Netwerk Notarissen deed voor de tweede keer een steekproef naar de eigenwoningschenking. Uit de recente steekproef blijkt onder meer dat het vooral ouders zijn die de eigenwoningschenking aan hun kinderen doen. Kinderen gebruiken de ontvangen eigenwoningschenking vooral om ermee af te lossen op de hypotheek. Er wordt gemiddeld 60.000 euro geschonken. 

Steekproef

Uit een steekproef onder tien van de bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren blijkt dat het vooral ouders zijn die de eigenwoningschening doen aan hun kinderen. Er mag maximaal 100.000 euro belastingvrij voor de eigen woning worden geschonken; dat doet 44% van de schenkers. Het gemiddelde bedrag dat wordt geschonken is ruim 60.000 euro. De schenking wordt door de ontvangers vooral gebruikt om af te lossen op de hypotheek (45%), een huis mee te kopen (19%) of het huis te verbouwen (14%). De eigenwoningschenking kan ook worden gebruikt om een eerdere lening die de ouder aan het kind deed voor het huis om te zetten in een schenking. Van deze mogelijkheid maakt 18% gebruik.

Schenkgedrag in de hand gewerkt

‘De eigen-woning-schenking is een succes. Vooral omdat deze veel toepassingen heeft’, aldus Lucienne van der Geld. In de praktijk wordt de belastingvrije schenking namelijk ook ingezet om het vermogen te verminderen in het kader van de AWBZ-zorgbijdrage. Maar ook ouders die bij een kind in huis gaan wonen doen de belastingvrije schenking als bijvoorbeeld het huis moet worden aangepast. ‘Het lijkt inmiddels of we schenkers moeten gaan afremmen. Schenken moet je alleen doen als je er voldoende geld voor hebt. Als ze later financieel krap komen te zitten, dan kunnen ze de schenking niet meer terugdraaien. We komen hiermee op het klassieke schenkersdilemma: moet je je al uitkleden voordat je naar bed gaat?’ Schenkers die nog gebruik willen maken van de fiscaal gunstige regeling hebben nog ruim zeven maanden de tijd. ‘Er wordt gefluisterd dat de regeling misschien wel verlengd gaat worden. Als dit al zo is, dan wordt dat pas eind 2014 bekend.’

Niet alleen maar voordelen

De eigenwoningschenking wordt vooral gebruikt om af te lossen op de hypotheek. Dit klinkt leuk maar betekent wel dat je minder hypotheekrenteaftrek hebt. En als je een volgend huis koopt, is je ‘eigenwoningreserve’ door die schenking groter geworden en daarmee krijg je ook een lagere eigenwoninglening wat minder aftrek betekent. ‘Hier geldt echter dat het nadeel ook een voordeel heeft. Door te schenken verlagen de ouders hun box-3-vermogen en betalen ze minder inkomstenbelasting. Bovendien wordt als ze doodgaan over het kleinere vermogen door de kinderen minder erfbelasting betaalt.’

Uit de steekproef blijkt dat 20% van de schenkende ouders niet aan alle kinderen hetzelfde bedrag schenkt. Dit kan later voor problemen bij de erfenis zorgen, weet Van der Geld. ‘Er wordt wel eens ‘scheef’ geschonken omdat het ene kind het geld harder nodig heeft dan het andere kind of omdat niet alle kinderen een eigen woning hebben. Dit heeft wel consequenties voor de erfenis van de ouders. Want hoe hebben zij de schenking bedoeld: als een voorschot op de toekomstige erfenis of niet? Ouders kunnen bij de schenking vastleggen dat de schenking met de erfenis moet worden verrekend. Hiermee wordt de ongelijke behandeling van de kinderen weer recht getrokken.’

Bron: Accountancy Nieuws