Vermogensheffing kan eenvoudiger en gelijker

Het systeem rondom de vermogensheffing kan eenvoudiger en meer gelijk worden getrokken, zonder dat het belastingstelsel op schop hoeft. Dat zegt het Centraal Plan Bureau (CPB).

Het gaat om heffingen op ondernemingswinst, rente, dividend, vermogenswinst of -groei en royalty’s.

In het vandaag verschenen rapport noemt het CPB het huidige belastingsysteem over het kapitaalinkomen ‘complex en gefragmenteerd’. De kritiek is dat veel bedrijven en huishoudens beslissingen maken op basis van fiscale motieven, wat nadelig is voor de economische welvaart.

De oplossing ligt volgens het CPB dan ook in een eenvoudiger systeem, waarbij minder onderscheid wordt gemaakt op de hoogte van het vermogen.

Feitelijk rendement

Het CPB pleit er ondere voor om de belasting op rente te baseren op het feitelijke rendement. De Belastingdienst gaat nu uit van van een fictief rendement van 4 procent. Ook in in het nieuwe belastingplan komt er een fictieve spaartaks, die bij kleinere vermogens gunstiger wordt en bij hogere ongunstiger.

Een andere maatregel is om het eigen huis en de hypotheek in box 3 van de inkomstenbelasting te plaatsen, om zo de verschillende vermogensonderdelen zo gelijk mogelijk te behandelen.

Discussie

De publicatie van het CPB hoopt dat het rapport in de Tweede Kamer ‘aanzet tot discussie’.

Bron: De Telegraaf