Verrekening schenking met verschuldigde rente is geen kwijtschelding

De eigenwoningrente die een belastingplichtige is verschuldigd aan zijn ouders en die verrekend is met een schenking van die ouders impliceert geen kwijtschelding; de rente is fiscaal aftrekbaar. Aldus oordeelde gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs.

Een man heeft een eigenwoningschuld bij zijn ouders. De verschuldigde rente betaalt hij maandelijks achteraf. In 2009 komt hij in de financiële problemen. De verschuldigde rente wordt vanaf dat moment bijgeschreven op de hoofdsom. Van deze boekingen wordt een administratie bijgehouden. Eind 2009 krijgen de man en zijn broer allebei een schenking van € 5.000. De broer van belanghebbende krijgt deze schenking in contanten, terwijl de schenking van belanghebbende wordt verrekend met de verschuldigde rente.

De inspecteur stelt dat er sprake is van een kwijtschelding van de verschuldigde rente en weigert de renteaftrek. In geschil is of dat terecht is. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van een kwijtschelding van de verschuldigde rente. De verschuldigde rente wordt zorgvuldig geadministreerd. De schenking aan het eind van het jaar gebruikt de man om de op de geldlening bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. Onder die omstandigheden is er geen sprake van kwijtschelding en is de rente fiscaal aftrekbaar. Het hoger beroep is gegrond.

Bron: Accountancy Nieuws