Verruiming onbelast uitkeren dividenden aan erfgenamen van vererfde aanmerkelijkbelangaandelen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een eerder genomen beleidsbesluit van 4 september 2012 gewijzigd door de daarin opgenomen faciliteit uit te breiden naar dividenden die erfgenamen van aanmerkelijkbelangaandelen uitgekeerd krijgen.

De staatssecretaris keurt goed dat de verkrijger krachtens erfrecht onbelast reguliere voordelen kan genieten op zowel de vererfde aandelen/winstbewijzen als op de aandelen/winstbewijzen van dezelfde soort in dezelfde vennootschap die reeds in het bezit zijn op het tijdstip van overlijden.

Onder voorwaarden keurt de staatssecretaris ook goed dat de erfgenamen voor wie de wettelijk vereiste 24-maandentermijn al verstreken is, desgewenst alsnog gebruik kunnen maken van de vermelde faciliteit.

Bron: Accountancy Nieuws