Waar ligt de grens tussen een hobby en werk

Als in uw vriendenkring bekend is dat u goed kunt schilderen of in no-time een terras kunt aanleggen, wordt u regelmatig gevraagd om uw vrienden een handje te helpen. Zij zijn niet te beroerd en gaarne bereid een gepaste vergoeding te betalen voor uw werkzaamheden.

Veel mensen zullen zich daarbij niet afvragen of u hierover inkomstenbelasting moet betalen. U zou dat moeten doen als er sprake is van een bron van inkomen. Hiervan is sprake indien u deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om hier voordelen mee te behalen. Als u zich niet naar buiten toe manifesteert als huisschilder of stratenmaker is er niets aan de hand. U wordt niet geacht deel te nemen aan het economische verkeer.

Als u voor uzelf wilt gaan beginnen zult u zich wel als ondernemer naar buiten toe profileren. Door hoge aanloopkosten kan het resultaat bij aanvang van uw onderneming negatief zijn. Als uw activiteiten als bron van inkomen kunnen worden gezien kunt u het verlies uit uw onderneming verrekenen met andere belaste inkomsten (salaris dat u elders verdient / verdiende) in datzelfde jaar. Kan er geen verrekening binnen het jaar plaatsvinden dan kan er een verrekening plaatsvinden met de inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren en de komende 9 jaren.

Wanneer de kosten structureel meer bedragen dan uw omzet, is de kans reëel dat de Belastingdienst uw activiteiten niet als bron van inkomen accepteert. Dit omdat u wellicht wel het oogmerk hebt om voordelen te behalen (subjectief) maar u niet in staat bent deze daadwerkelijk te realiseren (objectief). Wanneer dit het geval is, zal de Belastingdienst de negatieve post uit uw aangifte schrappen en zal zij uw box-1 inkomen dus verhogen. Onlangs is bekend gemaakt dat bij het beoordelen van de aangiften inkomstenbelasting 2015 meer aandacht wordt besteed aan bovenstaande problematiek.

Betekent dit dat wanneer uw activiteiten in de toekomst alsnog winstgevend worden, deze buiten de belastingheffing kunnen blijven? Nee dat is niet het geval. Vanaf dat moment is objectief vast te stellen dat uw activiteit wel winstgevend is en is er fiscaal gezien dus sprake van een bron van inkomen. De wetgever geeft u dan wel het recht om de “bedrijfskosten” van de vijf voorafgaande kalenderjaren als aanloopkosten in aanmerking te nemen. Het is dan wel handig om een vorm van administratie achter de hand te hebben zodat u de kosten richting de Belastingdienst aannemelijk kan maken.

Bron: Actuele artikelen