Weekers: Tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers

In de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 introduceert staatssecretaris Weekers van Financiën in de Wet financiering sociale verzekeringen een premiekorting voor jongere werknemers. De regeling is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstandsuitkering ontvangen. 

Het is een regeling van tijdelijke aard die is gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De werkgever ontvangt zolang de betreffende jongere in dienst is twee jaar premiekorting, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017. Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract. De regeling moet in werking treden op 1 juli 2014. Wel komen indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking.

Voorts zijn in de derde nota van wijziging een aantal wijzigingen van redactionele en technische aard opgenomen. Het gaat dan onder andere om de 180-dagenregel die niet wordt toegepast als de schenker in 2015 overlijdt, binnen 180 dagen na de in 2014 gedane schenking waarvoor de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 is toegepast. Tenslotte wordt de in 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting per 1 april 2014 heringevoerd en niet per 1 oktober 2014, zoals eerder was voorgesteld.

Bron: Accountancy Nieuws