Wiebes vindt belastingdruk voor eenverdieners niet te hoog

Het klopt niet dat huishoudens met één inkomen netto geld inleveren als ze meer gaan verdienen, zegt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën). Wel erkent hij dat de belastingdruk relatief hoog is voor inkomens tussen de 20.000 en 35.000 euro.

“Werk loont in de meeste gevallen wel degelijk”, aldus Wiebes in reactie op Kamervragen van de SP en de SGP. Met name de SGP is kritisch over de huidige belastingregels, omdat de partij vindt dat daardoor eenverdieners worden benadeeld ten opzichte van tweeverdieners. 

Volgens Wiebes klopt dat niet. “Een brutostijging in inkomen levert vrijwel altijd een vooruitgang in het netto-inkomen op.” Toch blijkt ook uit zijn berekening dat een loonstijging van 50 procent kan leiden tot een inkomensstijging van slechts 1,7 procent. 

Belastingdruk

Alleen iemand bij wie het bruto-inkomen stijgt van 31.000 naar 32.000 euro, verdient netto minder. “De belastingdruk neemt vanaf daarna verder toe naarmate het loon stijgt”, aldus Wiebes. 

De staatssecretaris erkent wel dat de belastingdruk relatief hoog is voor de inkomensgroep tussen de 20.000 en 35.000 euro. Bij een brutoloon van 20.000 euro per jaar is het netto-inkomen hoger dan het brutoloon, dankzij bijvoorbeeld huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en algemene heffingskorting. Wie meer gaat verdienen, ontvangt stapsgewijs minder toeslagen.

“Inkomensondersteuning is er alleen voor huishoudens die dat nodig hebben”, licht Wiebes toe. “Niet alleen eenverdienerhuishoudens in deze groep hebben een hoge belastingdruk. Dat geldt net zo goed voor alleenstaanden en tweeverdieners.”

Motie

Een meerderheid van PvdA, VVD en D66 stemde donderdag tegen moties van CDA en ChristenUnie om de fiscale positie van eenverdieners te verbeteren.

In de Eerste Kamer is wel een meerderheid om de kloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Wiebes kreeg uit de senaat eerder deze week de opdracht om daar voorstellen voor te doen.

Bron: NU.nl