Wijzigingen Pensioen in eigen beheer

De belastingwereld en de directeur groot aandeelhouder (DGA) hebben lang moeten wachten maar nu lijkt het er toch op dat de spelregels met ingang van 1 januari 2017 voor de opbouw van pensioen in eigen beheer, dus bij de eigen BV, gaan veranderen.

Er komen een tweetal opties voor de huidige pensioenvoorzieningen in eigen beheer: afkoop van de voorziening of omzetting van de voorziening naar een spaarvariant

Afkoop is gedurende drie jaar mogelijk, 2017, 18 en 19. Hoe eerder je afkoopt hoe meer korting er wordt verkregen op de grondslag, te weten in die jaren 34,5%; 25% en slechts 19,5%. In geen van genoemde jaren zal er, zoals nu bij afkoop te doen gebruikelijk, boete in rekening worden gebracht, de revisierente. Afkoop zal plaatsvinden tegen de fiscale waarde. Mocht er een waardering op de balans staan tegen commerciële waarde dan mag er een geruisloze afstempeling plaatsvinden tot aan de fiscale waarde zonde boete of loonheffing.

Bij de spaarvariant kan het geld in de onderneming beschikbaar blijven maar mag er geen verdere opbouw plaatsvinden. Alleen een oprenting; de rente is gelijk aan het zogenaamde U-rendement dat door verzekeringsmaatschappijen wordt gehanteerd.
Op pensioengerechtigde leeftijd kan gekozen worden om het bedrag van de voorziening bij een externe verzekeraar onder te brengen, is niet verplicht.

De invulling van beide regels moet nog nader in Den Haag worden uitgewerkt maar wordt met Prinsjesdag verwacht. Of nu gekozen wordt voor optie 1 dan wel optie 2: in beide gevallen is toestemming van de partner vereist aangezien de rechten van de partner worden aangetast. Dat zal de nodige discussies en/of aanpassingen in bijvoorbeeld huwelijksvoorwaarden vereisen. Kortom, in het 4e kwartaal vermoedelijk weer werk aan de winkel betreffende het pensioen in eigen beheer.

Bron: Actuele artikelen