Als u deze email niet kunt lezen klik hier

FacebookTwitter
Administratiekantoor Eemers


Editie mei 2014

Schenken populair door de fiscaal gunstige regeling eigenwoningschenking

Tot en met 31 december 2014 kan de eigenwoningschenking van maximaal 100.000 euro nog belastingvrij nog worden gedaan. Maar nu al is de eigenwoningschenking een doorslaand succes. ‘We zien dat schenken nog nooit zó populair was’, zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen.

Netwerk Notarissen deed voor de tweede keer een steekproef naar de eigenwoningschenking. Uit de recente steekproef blijkt onder meer dat het vooral ouders zijn die de eigenwoningschenking aan hun kinderen doen.
lees verder...

Ondernemerschap ZZP-ers in de zorg

Veel zorgverleners hebben er uit vrije wil of door de omstandigheden gedwongen voor gekozen hun diensten als ZZP-er aan te bieden. Een ZZP-er heeft niet de uitgebreide rechtsbescherming die een werknemer heeft. Hij of zij heeft geen ontslagbescherming, er is geen CAO van toepassing en er worden ook geen pensioenpremies afgedragen.

De positie van de ZZP-er lijkt weinig benijdenswaardig. Maar tegenover de genoemde nadelen staan de fiscale voordelen, waardoor er tot een inkomen van circa € 20.000 geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.
lees verder...

Overzicht van de per 1 januari 2014 geldende fiscale faciliteiten voor zuinige auto's

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) houdt rekening met een overschrijding van de geraamde budgetten voor de MIA en de Vamil in verband met de sterk toegenomen verkoop van elektrische auto’s. Maar definitieve cijfers zijn er nog niet. Dit heeft hij geantwoord op de vragen van het Tweede Kamerlid Neppérus (VVD) naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 29 maart 2014, waarin werd gesteld dat de geraamde budgetten fors zouden zijn overschreden.

Op verzoek van het Kamerlid geeft Wiebes ook een overzicht van de per 1 januari 2014 geldende fiscale faciliteiten voor zuinige auto’s.
lees verder...

Per 1 juli 2014 vervalt de verruiming van de inkeer-regeling

Regelmatig is in de krant te lezen hoeveel mensen het tot dan toe verzwegen vermogen hebben gemeld bij de Belastingdienst. Tot 1 juli aanstaande kent de zogenaamde inkeerregeling een tijdelijke versoepeling. Zij die nog willen inkeren moeten dan ook snel zijn en wel om een tweetal redenen:
1. er staat nieuwe wetgeving op stapel over de termijn waarover nagevorderd kan worden;
2. de soepelere inkeerregeling loopt op 1 juli 2014 ten einde.

De Belastingdienst kan navorderingsaanslagen opleggen over een termijn van 5 jaar indien u een onjuiste of onvolledige aangifte heeft ingediend. Deze navorderingsaanslag ziet dan op de verschuldigde belasting die niet is betaald. Betreft het in het buitenland aangehouden vermogen, dan geldt een navorderingstermijn van zelfs 12 jaar.

Zoals hiervoor aangegeven, staat er wetgeving op stapel om deze termijn van 12 jaar niet alleen voor vermogen aangehouden in het buitenland te hanteren, maar ook voor vermogen binnen onze eigen landsgrenzen. 
lees verder...

Plan zwaarder belasten erfgenamen familiebedrijven van de baan

Het plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te gaan belasten, is weer van de baan. Financiën heeft het voorstel ingetrokken, na zware kritiek van onder meer VNO-NCW en tal van ondernemers.
lees verder...

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
Als u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hier