Als u deze email niet kunt lezen klik hier

FacebookTwitter
Administratiekantoor Eemers


Editie november 2014

Wijziging gebruikelijk loon

Een van de nadelen van de BV-vorm is de regeling dat een directeur-groot-aandeelhouder (de DGA) zich een salaris van een bepaalde omvang in zijn BV moet toekennen. Een salaris wordt vaak tegen 52% belast terwijl de aftrek in de BV plaatsvindt tegen slechts maximaal 25%. De neiging bestaat daarom om fiscale redenen het salaris zo laag mogelijk vast te stellen. De wetgever zag dat als misbruik en heeft toen de zogenaamde gebruikelijk-loonregeling in de wet opgenomen. Het salaris van de DGA moet conform deze regeling op een bepaald niveau worden vastgesteld. Gebeurt dat niet, dan kan de belastingdienst ingrijpen en voor de afgelopen vijf of zes jaren belasting naheffen met rente en al dan niet met boete. 

Als of het er om gaat het de DGA nog lastiger te maken, is in het Belastingplan 2015 nu aangekondigd, dat de gebruikelijk-loonregeling volgend jaar strenger wordt. Tenminste als de Tweede en Eerste Kamer met het plan instemmen.

lees verder...

Hoge schenkingsvrijstelling

Er geldt tot 1 januari 2015 een verruimde vrijstelling van € 100.000,- voor schenken, als de schenking wordt aangewend voor de aanschaf van een eigen woning, het aflossen van de hypotheek of een verbouwing. Als het om een nieuwbouwwoning gaat, mag er ook dit jaar een ton worden geschonken, ook al zijn de te betalen termijnen in 2014 minder dan dat bedrag. 

lees verder...

Kabinet bekijkt simpeler kinderopvangtoeslag

Het aanvragen van kinderopvangtoeslag wordt straks waarschijnlijk makkelijker. Het kabinet bekijkt of het geld rechtstreeks kan worden overgemaakt aan het kinderopvangbedrijf. Ouders hoeven dan geen ingewikkelde procedure meer te doorlopen en ontvangen ook geen grote toeslagbedragen meer op hun bankrekening.

lees verder...

Premiepercentages 2015 vastgesteld

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor het jaar 2015 de premiepercentages werknemersverzekeringen, volksverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag vastgesteld. Ook het maximumpremieloon is vastgesteld.

lees verder...

Bij vaststellen bron winst uit onderneming moeten financieringskosten worden meegenomen

De Hoge Raad heeft vandaag geoordeeld dat voor de beoordeling of er sprake is van een ‘onderneming’ ook rekening moet worden gehouden met de rente op geldleningen die zijn aangegaan ter financiering van deze ‘onderneming’. De Bed and Breakfast van een echtpaar vormt geen IB-onderneming.

lees verder...

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
Als u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hier