Als u deze email niet kunt lezen klik hier

FacebookTwitter
Administratiekantoor Eemers


Editie april 2015

De aangescherpte gebruikelijkloonregeling

Het uitgangspunt voor het gebruikelijk loon is een minimaal jaarloon van € 44.000. Heeft de dga personeel in dienst, dan mag het loon van de dga in principe niet onder het salaris van de meest verdienende werknemer komen. De dga heeft nog wel de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat het gebruikelijke loon op een lager bedrag dan € 44.000 of het hogere loon van de meest verdienende werknemer moet worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij deeltijdfuncties of als de dga voornamelijk werkzaamheden van eenvoudige aard verricht. 

Het salaris van de dga mag voorts niet te veel afwijken van hetgeen gebruikelijk is in niet dga-verhoudingen. In de praktijk betekent dit vaak een hoger dan het minimum salaris van € 44.000. Tot 1 januari jl. mocht deze afwijking (zogeheten doelmatigheidsmarge) maximaal 30% bedragen, hetgeen per 1 januari is teruggebracht tot 25%. Daarnaast hoeft de fiscus sinds 1 januari voor vergelijkingsdoeleinden niet meer op zoek te gaan naar een soortgelijke dienstbetrekking (lees: nagenoeg identieke dienstbetrekking) als die niet bestaat, maar ‘de meest vergelijkbare dienstbetrekking’ oftewel iets wat goed vergelijkbaar is.

lees verder...

Belastingdienst schrapte bijna 9000 goede doelen

De fiscus heeft sinds 2008 al zo’n 8700 keer de ANBI-status van goede doelen ingetrokken. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen. Omdat er veel strengere online publicatievereisten gelden, moeten moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen op hun hoede zijn om hun fiscale voordelen te behouden.

lees verder...

Nederland werkt belastingontduiking in de hand

Terwijl Nederland Griekenland al jaren oproept om burgers en bedrijven braaf belasting te laten betalen, blijkt dat Nederland bedrijven juist helpt om de Griekse belastingheffing te ontwijken. Dat komt naar voren uit onderzoek van de Nederlandse stichting SOMO, dat als doel heeft om tegenwicht te bieden aan de macht van multinationals en daartoe hun financiën onderzoekt.

lees verder...

Belastingvlucht neemt toe

Grote Nederlandse multinationals als ASML, Randstad en Heineken profiteren steeds vaker van een fiscaal gunstige regeling in België en brengen daarom een groot deel van het eigen vermogen onder bij de zuiderburen. Eind 2013 ging het om een totaalbedrag van ruim 20 miljard euro voor negen concerns. In 2012 was dit nog 18 miljard, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

lees verder...

Laag btw-tarief bij verbouwingen vervalt

Per 1 juli 2015 vervalt het lage btw-tarief voor verbouwingen van woningen die ouder zijn dan 2 jaar. Dat meldde de Rijksoverheid dinsdag.  

lees verder...

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
Als u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hier