Als u deze email niet kunt lezen klik hier

FacebookTwitter
Administratiekantoor Eemers


Editie december 2013

Eindejaars belastingtips

Nog snel wat financieel voordeel halen vóór de jaarwisseling? Lees de eindejaars belastingtips. Ontdek of het verstandig is om vóór 31 december actie te ondernemen of dat het beter is te wachten tot het nieuwe jaar.

1. Verminder box 3-vermogen
2. Betaal lijfrentepremie in 2013
3. Schrijf in 2013 eenmalig tot 50% af op nieuw bedrijfsmiddel
4. Denk aan de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek als extra fiscale aftrekpost!
5. Stel ondernemingswinst uit
6. Denk aan Oudedagsreserve (OR)
7. Stel dividend uit tot na 1 januari 2014
8. Zorg voor zakelijke leningsvoorwaarden bij lening eigen BV 

lees meer

25%-tarief in box 2 in 2014 naar 22%

Zoals bekend, komt onze regering erg veel geld tekort. Om snel aan geld te komen heeft men een reeds eerder beproefde maatregel voor 2014 nieuw leven ingeblazen. In 2007 is het tarief in box 2 van 25% eenmalig verlaagd naar 22% en dat heeft toen geleid tot een aardig bedrag voor de schatkist. Veel DGA’s hebben toen namelijk grote bedragen aan zich zelf als dividend uitgekeerd.

Het huidige tarief in box 2 van 25% weerhoudt veel DGA’s ervan de winstreserves van hun BV’s als dividend uit te keren. Belastingheffing wordt daardoor vaak vele tientallen jaren uitgesteld. Door het tarief tijdelijk te verlagen wordt het aantrekkelijker om de dividenduitkering naar voren te halen, waardoor op korte termijn meer belastinginkomsten worden gegenereerd. Onze regering heeft uitgerekend dat het voor hen beter is om nu 22% te ontvangen dan ergens in de toekomst mogelijk 25%.

lees meer

Belastingdienst besteedt extra aandacht aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken

De Belastingdienst gaat extra aandacht besteden aan ondernemers die privé-uitgaven op de zaak boeken. Na een pilot bij 360 ondernemers corrigeerde de fiscus 1,3 miljoen euro aan kosten. Dit is mede aanleiding om de aangiften van een grotere groep onder de loep te nemen.

lees meer

VAR-winst uit onderneming geen garantie voor fiscale voordelen

Iemand die met zijn arbeid inkomen verwerft, kan dat doen als werknemer, ondernemer of resultaatgenieter. Bij een resultaatgenieter moet u denken aan bijverdiensten. Het is in fiscaal opzicht zeer voordelig om ondernemer te zijn. Ondernemers betalen namelijk tot zo’n 20.000 euro geen belasting dankzij allerlei aftrekposten. Ook bij hogere winsten is de belastingdruk voor ondernemers aanmerkelijk lager dan voor werknemers.

lees meer

Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting

De collectieve uitspraak op bezwaar tegen een aantal aanslagen erf- en schenkbelasting is recent gepubliceerd. Daarbij was de inzet of de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor ander vermogen.

Tegen de uitspraak kan geen beroep worden ingesteld. Indien u toch beroep in wilt stellen, kunt u bij uw inspecteur binnen een redelijke termijn een verzoek indienen om deze uitspraak te vervangen door een individuele uitspraak. De individuele uitspraak zal overigens gelijkluidend zijn aan deze collectieve uitspraak. Tegen de individuele uitspraak kunt u binnen 6 weken na dagtekening beroep instellen bij de rechtbank. Dit beroep kan alleen de hieronder omschreven vraag betreffen. 

lees meer

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
Als u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hier