Als u deze email niet kunt lezen klik hier

FacebookTwitter
Administratiekantoor Eemers


Editie januari 2014

Belastingplan 2014 aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan 2014. Daarmee zijn de voorgestelde wijzigingen voor de belastingen en toeslagen definitief. Wilt u weten welke belastingregels veranderen? Er is een pagina met veranderingen voor particulieren en een pagina voor ondernemers en werkgevers.  

lees meer

De fiscus en de beleggingsleer

Bert en Irma zijn op huwelijkse voorwaarden getrouwd. Bert is directeur-grootaandeelhouder van een BV. Deze BV had in 2013 de behoefte aan liquide middelen en het toeval wilde dat Irma net een erfenis had gehad. Irma heeft in september 2013 100.000 euro op de bankrekening van de BV gestort. Tijdens een diner in het plaatselijke restaurant is afgesproken dat het bedrag zal worden terugbetaald, zodra de BV qua liquiditeit daartoe in staat is. 

lees meer

Sinds 1 januari 2014 geen Aangiftebrief omzetbelasting meer

Sinds 1 januari 2014 stuurt de Belastingdienst u geen Aangiftebrief omzetbelasting met acceptgiro meer. U moet voortaan zelf in de gaten houden dat u op tijd uw aangifte doet. Als u moet betalen, moet u ook in de gaten houden dat u op tijd betaald. Wanneer uw aangifte en betaling binnen moeten zijn, kunt u zien in het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Op het tabblad ‘Betalingskenmerk’ vindt u het betalingskenmerk en het bankrekeningnummer. Voor het betalingskenmerk kunt u ook de zoekhulp betalingskenmerk gebruiken. 

lees meer

Ook in 2014 fiscaal voordeel met Energie-investeringsaftrek

Op 30 december is de Energielijst 2014 gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) actualiseert deze lijst elk jaar. De EIA is een fiscale regeling en biedt bedrijven de mogelijkheid voor fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. In 2014 is het EIA budget 111 miljoen euro. 

lees meer

Toetsmomenten bij nieuwe eigenwoningleningen

Vanaf 1 januari 2013 moeten leningen voor de eigen woning aan bepaalde aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Zo’n lening moet in maximaal 360 maanden tenminste annuïtair (rente en aflossing samen zijn gelijkblijvende termijnen) worden afgelost en deze aflossing moet ook in het contract staan.  Er zijn toetsmomenten waarop moet worden gecontroleerd of de lening niet te hoog is omdat er te weinig is afgelost. 31 december van ieder kalenderjaar is zo’n toetsmoment. Is er meer dan het minimum afgelost, dan mag later minder worden afgelost zolang de schuld op het toetsmoment 31 december maar niet hoger is dan de wet voorschrijft. Op de website van de Belastingdienst staat een handige rekenhulp om de vereiste stand per 31 december uit te rekenen. Is de schuld hoger, dan is de rente in principe niet aftrekbaar. Deze achterstand in aflossing mag wel in het volgende jaar worden ingelopen, dus de renteaftrek vervalt niet meteen. Dat mag echter niet al te vaak voorkomen (zeker niet vaker dan één keer per vier jaar). Zijn er betalingsproblemen, dan zijn er regels om een nieuw aflossingsschema af te spreken zonder de renteaftrek te verliezen. 

lees meer

Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier
Als u zich wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief, klik dan hier