Zelfstandige zonder personeel en wetgevingsplannen voor 2019

De kabinetsplannen zijn duidelijk. De huidige wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) komt te vervallen. Deze wet is dan geen lang leven beschoren geweest, en dat met al die invoeringsproblemen!

De tarieven van de ZZP’ers worden doorslaggevend om te bepalen of ze al dan niet geacht worden bij de opdrachtgever in dienst. bij lager tarieven, tussen EUR 15 en EUR 18 per uur is dat het geval.

Bij hogere tarieven, vermoedelijk vanaf EUR 75 per uur wordt men niet geacht in dienstbetrekking te zijn.

Er komt voor de ZZP’ ers met de hoge tarieven een “ opdrachtgeversverklaring” ingevoerd. Daarin moet onder andere de aard van de werkzaamheden weergegeven worden. Deze verklaring geeft de opdrachtgever de zekerheid vooraf(!) dat er een vrijwaring is voor de inhouding van loonbelasting en premiesvolksverzekeringen. Hierbij moet echter achteraf niet blijken dat de verklaring onjuist is ingevuld.

Ook bij de invoering van deze nieuwe wetgeving zal gedurende een jaar een zogenaamd terughoudend handhavingsbeleid worden gevoerd. De belastingdienst zal in dat jaar helpen bij toepassing van de nieuwe wetgeving.

Zaak dus om dit op de voet te volgen en tijdig tot handelen over te gaan. Wordt in Den Haag vervolgd!

Bron: Actuele Artikelen